Všímavost rybářů je příkladná přináší i výsledky

Dne 28. 06. 2023 okolo dvacáté hodiny večerní telefonicky oznámil oprávněný rybář na linku 156, že na řece Jizeře chytají ryby dva muži a on má podezření, že ani jeden z nich nemá platné oprávnění. K rybolovu mělo docházet nedaleko silničního mostu do Čejetic. Kontrolou strážníků na místě bylo zjištěno, že se opravdu jedná o neoprávněný rybolov. V místě zjistila dva muže. Bohužel již ulovili štiku o délce 63 cm, kterou na místě usmrtili. Dlouho se však muži z úlovku neradovali. Ryba byla mužům zabavena a to včetně rybářského náčiní. Zjištěné přestupky proti zákonu o rybářství byly oznámeny k příslušnému správnímu odboru magistrátu města Mladá Boleslav k vyřešení. Ryba byla bohužel umístěna do asanačního boxu.  V tomto případě bylo velice vhodné vzhledem k rychlému řešení celé situace volat Městskou policii, která si s pytláky na místě poradila. Tímto nezbývá než poděkovat jak oznamovateli, a také k rychlé spolupráci s Městskou policií.

Jaroslav Cepek