is tramadol ok while nursing buy tramadol online cod what is the difference between zydol and tramadol

vetores soma modulos buy soma online no prescription soma bay marina shops

can you take tramadol and sertraline buy tramadol does tramadol interact with lisinopril

valium 121 buy valium online dosierung valium tropfen

katamaran segeln soma bay buy soma online exercicios resolvidos da soma da pa

is valium a stimulant or depressant valium no prescription needed buy valium online Garden Grove

soma bay orca soma online order soma Michigan

does xanax mess with your liver buy xanax how to iv xanax xr

tramadol and swollen throat tramadol 50mg tramadol inyectable dosis canino

get carisoprodol Visalia www.ciatec.mx/ordersoma/ seno hiperbolico da soma

Víkendová kontrola RS na Jizeře

V průběhu víkendu od 21.11. do 22.11.2020 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policií Mladá Boleslav kontrolu rybářů  na toku řeky Jizery.

Například v sobotu v 15:45 hodin byl v Podlázkách zjištěn muž dle totožnosti české národnosti, který zde chytal ryby bez řádného povolení. Následně v neděli v 10:20 hodin se obrátil na 156 rybář, který uvedl, že na Krásné louce se nachází dva muži, kteří zde chytají ryby nestandartním způsobem. Zde zjištěni dva muži moldavské národnosti, kteří taktéž nemají žádné povolení a ani jiné oprávnění k rybolovu. Protiprávní jednání v obou případech včetně odebraných věcí bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města k dořešení. V ostatních provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení. V kontrolách se bude i nadále pokračovat. 

Jaroslav Cepek