mixing xanax with stilnox generic xanax when did xanax xr come out

xanax muzyka buy xanax has anyone had to take xanax while pregnant

is phentermine 37.5 a fat burner phentermine side effects dangers wholesale phentermine manufacturer

dendrites soma axon axon terminal buy soma online surf motion abu soma bay

maximum dose ambien buy ambien online without prescription ambien activation time

valium pills for sale diazepam 5mg long term effects of valium overdose

can you mix endone and valium diazepam 5mg valium effects blood sugar

ambien 24 mg ambien pill get zolpidem Chattanooga

tramadol fast i tullen buy tramadol can lortab be taken with tramadol

ambien buy Ohio buy ambien online does ambien show up on a lab drug test

Upozornění pro rybáře

20190622_082151V sobotu dne 22.06.2019 se ráno obrátil na městskou policii člen rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav, že při kontrole řeky Jizery zjistil pod čističkou odpadních vod v příměstské části Neuberk částečně vjeté osobní vozidlo do řeky hlavního toku. U vozidla se v danou chvíli nikdo nenacházel. Hlídka městské policie na místě provedla šetření a přivolala jednotku hasičského sboru, která vozidlo z řeky vytáhla a zkontrolovala, zda nedošlo k úniku provozních kapalin z vozidla, což se nepotvrdilo. Mezitím se na místo dostavil majitel vozidla, který hlídce MP uvedl, že neodhadl vzdálenost při couvání na břeh a s vozidlem následně sjel do řeky. Muž si chtěl sám zajistit vytažení vozidla. K žádnému poškození životního prostření nedošlo ani nebylo poškozené vozidlo a muž tedy z místa následně odjel. Tímto organizace chce upozornit, aby si rybáři dávali pozor na to, kde parkují a při najíždění ke břehům byli zvlášť opatrní. Příště by to nemuselo dopadnout takhle, ale mnohem hůře.     

člen rybářské stráže Jaroslav Cepek

vyproštění vozidla Jizera 22.6.2019