Úklid soutoku Klenice s Jizerou

Úklidu břehů se zúčastnily také děti ze čtvrtečního kroužku, odpadky na březích jsem uklízeli cestou od Vaňkova jezu až po soutok Jizery s Klenicí, kde si kluci následně trochu zarybařili. Stále se dá několik pytlů sesbírat. 
Oto Hlaváč