natural forms of valium valium without prescriptions 2mg valium equivalent xanax

maximum safe dosage of tramadol buy tramadol time it takes for tramadol to work

prilosec and xanax drug interactions buy xanax effetti collaterali xanax impotenza

tramadol withdrawal help uk tramadol no prescription tramadol hydrochloride uses

dangers of mixing ambien with alcohol buy ambien ambien hair loss a side effect

history of valium diazepam 5mg doctor wont give me valium

ambien pregnancy category ambien sleep taking ambien by mistake

at still soma mcat buy soma calcule a soma e o produto das raizes reais

ambien cr pill description zolpidem online taking ambien and prozac

valium withdrawals long does last valium online valium alternatives uk

Úklid nebezpečného odpadu u Jizery.

43031881_269286113698712_1340403106319433728_n

42984089_163812431216018_8308961078490955776_n28.září 2018 byla provedena likvidace nebezpečného odpadu na parkovišti Podlázky – informován   př .Radek  Zahrádka – hospodář a Oto hlaváč- očista vod. Ve břehu parkoviště  2 m od Jizery byla nalezena schovaná  nádoba plná oleje a filtru / předpokládaná výměna v autě/. V případě deště nebo jiné nenadálé události hrozilo znečištění  vody v Jizeře.  Olej byl odvezen a bude předán při sběru nebezpečeného odpadu.

Jan Bačina