taking percocet and soma together www.ciatec.mx/ordersoma/ asian food soma sf

xanax while breastfeeding safe alprazolam no prescription what is the therapeutic dose of xanax

how to clean out xanax from your system buy xanax does xanax stop birth control

subutex tramadol withdrawal buy tramadol take tramadol with or without food

valium to sedate a cat buy valium online valium angstst¶rung

video sheraton soma bay soma online soma shops briargate

ativan injection by mouth generic lorazepam can i take ativan and pristiq together

buy hourglass ambient lighting palette ambien 10mg zolpidem Maryland

klonopin best high buy klonopin taking vicodin and klonopin together

can u take ultram with motrin buy ultram ultram paxil

Rybářské závody pro děti a mládež

nahled

DSCN3969Jizera 4 – 411 027 (sraz za kanceláří MO – Ptácká 30)

Sobota 9. září 2017                                                        

Bodování bude provedeno v gramech (1gram – 1.bod)

Sraz, prezence          do 7:30                                       

Pro uchování ryb před vážením je nutné mít vezírek

Losování                    7:30 – 7:45                      

Ulovené ryby budou po zvážení puštěny zpět do vody

íprava na závod      7:45 – 9:00

Závod                       9:00 – 11:00                                          Ředitel závodu: Jan Linhart

Vážení úlovků          11:00 – 12:00                                        Organizační zajištění : Jan Linhart + členové MO

Občerstvení             12:00 – 13:00                                         Pořadatel: MO Mladá Boleslav, DDM MB

Vyhodnocení závodu 13:00                                                    

 Způsob lovu : plavaná i položená (pouze na jeden prut)

Návnady a nástrahy : dle rybářského řádu

Kategorie : dle účasti (žáci, žákyně, junioři, začátečníci)

Občerstvení zajištěno

Zajištěny hodnotné a zajímavé ceny!!!!

ípadné informace Vám podá pan Linhart Jan na tel.: 607 973 507

 

ČRS MO Mladá Boleslav ve spolupráci s DDM pořádá tradiční