trigonometria soma de tangentes soma pills cellules non reproductrices soma

the strokes soma tab generic soma soma wheelchair malaysia

tramadol como funciona tramadol images how does tramadol show up in a drug screen

what is tramadol t7 m tramadol 50 mg can human take canine tramadol

cross reactivity between oxycodone and tramadol buy generic tramadol are tramadol and tramacet the same drug

como se faz o cubo da soma soma online soma dos termos de uma sequencia qualquer

soma construction coppell texas buy soma soma algebrica de dois vetores

san francisco best restaurants soma soma for sale argento soma 13 vf

sedmorica mladih ulovio toma soma buy soma what works better flexeril or soma

soma em libras buy soma java soma de 1 a 1000

Rybářské závody pro děti a mládež

DSCN3969Jizera 4 – 411 027 (sraz za kanceláří MO – Ptácká 30)

Sobota 9. září 2017                                                        

Bodování bude provedeno v gramech (1gram – 1.bod)

Sraz, prezence          do 7:30                                       

Pro uchování ryb před vážením je nutné mít vezírek

Losování                    7:30 – 7:45                      

Ulovené ryby budou po zvážení puštěny zpět do vody

íprava na závod      7:45 – 9:00

Závod                       9:00 – 11:00                                          Ředitel závodu: Jan Linhart

Vážení úlovků          11:00 – 12:00                                        Organizační zajištění : Jan Linhart + členové MO

Občerstvení             12:00 – 13:00                                         Pořadatel: MO Mladá Boleslav, DDM MB

Vyhodnocení závodu 13:00                                                    

 Způsob lovu : plavaná i položená (pouze na jeden prut)

Návnady a nástrahy : dle rybářského řádu

Kategorie : dle účasti (žáci, žákyně, junioři, začátečníci)

Občerstvení zajištěno

Zajištěny hodnotné a zajímavé ceny!!!!

ípadné informace Vám podá pan Linhart Jan na tel.: 607 973 507

 

ČRS MO Mladá Boleslav ve spolupráci s DDM pořádá tradiční