is tramal and tramadol the same buy tramadol online interactions between tramadol and vicodin

melting xanax under tongue generic xanax xanax social anxiety blushing

tramadol vademecum mexico buy tramadol online which is stronger norco or tramadol

buy ultram online Woodbridge buy tramadol tramadol and ssri serotonin syndrome

dear lord and father of mankind soma buy soma online is soma or zanaflex stronger

mixing xanax and alcohol high generic xanax xanax xr .25

what medicine helps with xanax withdrawal xanax no prescription oxycodone hours after xanax

notice tramadol biogaran tramadol 50mg is tramadol 50mg tablets a narcotic

mixing cyclobenzaprine and ambien ambien without prescription ambien no memory

phentermine drug interactions alcohol buy phentermine online phentermine cause acid reflux

První brigády pro splnění členských povinností již začínají.

IMG_20170218_114737V sobotu 18.2.2017 se uskutečnila brigáda na revíru Sukorady a na revíru Jizera od jezu v Podlázkách   k čističce.V Sukoradech se již od zámrazu otvírá led a probíhalo měření IMG_20170218_114331kyslíku jak jste již byli informováni. Po pokácení stromů – úklid, současně sekání rákosu, úprava lovných míst a vytvoření několika nových- současně označení uklizení.

Všichni lovící dle par. 13 odst. 9 zák. č.  99/204/Sb.

  1. Chování při lovu

Osoba provádějící lov je povinná před zahájením lovu místo uklidit a též  po skončení lovu odpadky odvést.

Jan Bačina, Jiří Smetana

 

IMG_20170218_090741 IMG_20170218_081321

 

IMG_20170218_114804 IMG_20170218_114801 IMG_20170218_114737 IMG_20170218_114530 IMG_20170218_114518 IMG_20170218_114459 IMG_20170218_114441 IMG_20170218_114348 IMG_20170218_093803 IMG_20170218_091642 IMG_20170218_091623 IMG_20170218_091619 IMG_20170218_091613 IMG_20170218_090749 IMG_20170218_090745