mixing ativan xanax and valium diazepam 5mg valium blue pill high

i quit ambien cold turkey buy ambien does ambien affect kidney function

tramadol and headaches side effects tramadol 50mg tramadol ratiopharm 100 mg tropfen

soma coconut point mall order soma online soma dos quadrados dos catetos e hipotenusa

neuronal soma marker soma drug shokugeki no soma manga 33

soma sondermaschinenbau buy soma aura soma gelassenheit

xanax occasional use buy xanax xanax or beta blockers

tramadol for losing weight buy tramadol get ultram Palm Bay

how to taper from xanax to klonopin cheap xanax online dosis mas alta de xanax

soma blog hip hop buy soma online buy soma Rhode Island

Přání k 70. narozeninám Jindřicha Včeláka

nahledDne 29. 4. 2017 se dožívá 70 let a současně 60 let členství v ČRS. Začínal s rybařinou v MO Libice nad Cidlinou. V 70. letech přestoupil do MO MB. Pracoval jako člen dozorčí komise a později jako její předseda. Je též členem dozorčí komise SÚS, ve které pracuje dodnes. Následovalo zvolení do MO a také zvolení do funkce jednatele MO.

Za příkladnou dlouholetou a obětavou práci pro MO, SÚS a ČRS byl vyznamenán udělením nejvyššího vyznamenání. Medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS. Rybáři a členové mu tímto přejí do další práce v příštích letech hodně zdraví a úspěchů v rybařině.

Výbor MO