soma termik santral ihalesi buy soma online a soma alternada de coeficientes binomiais vale resolucao

new york magazine listening to xanax buy xanax what happens if your dog eats xanax

čišćenje soma soma no prescription vicodin soma xanax

como e a soma da nota do enem soma muscle relaxant ikea soma chair

what to do when tramadol stops working buy tramadol detoxing with tramadol

how to take 50mg tramadol tramadol online pharmacy can you take tramadol for gout pain

can i mix ativan and valium diazepam 5mg how to get valium prescribed by doctor

green yellow tramadol capsule tramadol 50 is soma stronger than tramadol

soma strongest muscle relaxer soma drug soma peries wallpaper

how many tramadol to equal lortab tramadol 50mg buy tramadol Thousand Oaks

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020