tramadol cause irritability buy tramadol online tramadol al tropfen einnahme

do tramadol have aspirin in it tramadol 50 mg can i take tramadol and advil together

dropping xanax in beer buy xanax xanax drug forums

phentermine 30 mg extended release phentermine hcl do u have to have a prescription for phentermine

get diazepam El Cajon buy valium online valium laws uk

effects of tramadol while pregnant buy tramadol buy tramadol Detroit

tramadol fluoxetine side effects tramadol 50 mg tramadol tablets side effects

1.5 mg xanax at once xanax depression xanax side effects alcohol

purchase zolpidem Murfreesboro buy ambien online ambien testimonials

xanax rivotril eladó buy xanax xanax drug dependence

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020