diazepam valium muscle relaxer valium online can you take valium for panic attacks

soma de tempo para usucapião soma online soma hamuduruwo bana free download

effects of tramadol while pregnant buy tramadol buy tramadol Detroit

what to do when tramadol stops working buy tramadol detoxing with tramadol

como fazer a soma de fração buy soma valium vs soma

promethazine vs xanax buy xanax does drinking milk affect xanax

get diazepam El Cajon buy valium online valium laws uk

effet valium plus alcool buy valium online valium and vicodin for pain

ambien faq buy zolpidem online ambien and alcohol stories

soma yantra soma no prescription soma dwj81-0002

Pozvánka na VČS MO Mladá Boleslav

IMG_1684 IMG_1710

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která se uskuteční  dne 21.4.2020 v 17 hod. v restauraci na Rožátově.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019IMG_1690
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 –  přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 8. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 9. Volba delegátů na zasedání pro rok 2021
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 12. Závěr

        Jan Bačina v.r.                                        Jindřich Včelák  v.r.

              předseda                                                    jednatel         

 

Pozvánka: pozvanka_2020