gastroscopia con valium order valium online immune to valium

tramadol convert to morphine tramadol 50 mg can tramadol side effects

lexomil xanax difference xanax 0.5mg can you take xanax after percocet

tramadol morphine combination buy tramadol is it safe to take tylenol and tramadol

fischer soma rc4 pro 150 soma online varalice za pecanje soma

tramadol and valium mix tramadol 50 mg tramadol and other medications

tramadol hydrochloride australia tramadol 50 mg symptoms of taking to much tramadol

medicamento tramadol componentes buy tramadol preco do cloridrato de tramadol 100mg

nous kai soma olgiate comasco buy soma online without prescription soma style portugues

extended use of valium order valium online does valium and klonopin show up the same in a drug test

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.