chevrolet soma cuiaba soma for sale does soma cause weight gain

tramadol bivirkninger klГёe tramadol 50 mg taking tramadol and viibryd

effects of ambien 5mg ambien medication get zolpidem Simi Valley

buy ultram Huntington Beach buy tramadol online will tramadol give a false positive

what happens if you mix xanax and soma soma online exercicios de soma polinomios resolvidos

palm royale soma bay 5* фото generic soma soma kerala palace hotel

tramadol-mepha wikipedia tramadol without prescription can you mix tramadol and metaxalone

erro soma horas excel buy soma online como se soma o fundo de garantia

do you get a high feeling from tramadol tramadol 50 mg can i take tramadol and darvocet together

tramadol dependence in dogs tramadol without prescription tramadol hyperreal dawkowanie

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.