will tramadol stop vicodin withdrawal tramadol online no prescription tramadol ucinky

extended use of valium order valium online does valium and klonopin show up the same in a drug test

taking .25 xanax everyday xanax drug interactions between phentermine and xanax

valium rave buy diazepam online buy diazepam Round Rock

can i take tramadol with epilepsy buy tramadol online risk of seizures with tramadol

tramadol liquid cats order tramadol online overnight is tramadol illegal in egypt

zomig and tramadol tramadol 50mg buy ultram online Columbus

valium xanax high buy xanax online does xanax work for stage fright

clonazepam and ambien high buy ambien online can ambien cause a false positive for benzos

tramadol hydrochloride australia tramadol 50 mg symptoms of taking to much tramadol

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.