buy ultram Palm Bay buy tramadol online is tramadol hcl the same as tramadol

jonathan maicelo vs alejandro soma rodríguez buy soma online soma san diego show schedule

home remedies for withdrawals from tramadol cheap tramadol online ultram online Gilbert

tramadol overdose in canine order tramadol online northstar pharmaceuticals tramadol

soma bed jacket soma online funções excel soma subtração

is soma illegal in california buy soma qui ti soma

frac soma 235 buy soma soma manisa ezan saatleri

how many mg of tramadol is fatal buy tramadol overnight vicodin tramadol cross tolerance

principio ativo de tramadol order tramadol overnight dose of tramadol for shivering

dodelijke dosis tramadol tramadol overnight shipping side effects on tramadol 50mg

Pokračují brigády na úklidu našich revíru

23.2.2022 byl proveden svoz odpadků předcházejících brigád

  1. Železniční most až jez Vinec a soutok Klenice až ke Střelnici. Část parkoviště Podlázky, odkud  byl zajištěn odvoz firmou Compag neboť ho bylo velké množství. Compagu patří poděkování – velmi nám pomohla. Foto pošle př. Smetana
  2. Při úklidu části parkoviště Podlázky byl nalezen plastový kanystr s vylitým olejem / pouze 3 m od břehu řeky/, byl rozlitý a kontaminoval okolní zeminu, kterou bylo potřeba odstranit.
  3.  Po projednání s přítelem Hlaváčem na tf č. 150 byla na místo vyslána jednotka hasičů, která provedla odstranění nádoby a odtěžila znečištěnou zeminu, aby nedošlo k dalšímu znečištění.Děkujme. Úklid reviru bude nadále pokračovat.                   

Radek Zahrádka – hospodář    Oto Hlaváč – jednatel    Jan Bačina – předseda