Pokračují brigády na úklidu našich revíru

23.2.2022 byl proveden svoz odpadků předcházejících brigád

  1. Železniční most až jez Vinec a soutok Klenice až ke Střelnici. Část parkoviště Podlázky, odkud  byl zajištěn odvoz firmou Compag neboť ho bylo velké množství. Compagu patří poděkování – velmi nám pomohla. Foto pošle př. Smetana
  2. Při úklidu části parkoviště Podlázky byl nalezen plastový kanystr s vylitým olejem / pouze 3 m od břehu řeky/, byl rozlitý a kontaminoval okolní zeminu, kterou bylo potřeba odstranit.
  3.  Po projednání s přítelem Hlaváčem na tf č. 150 byla na místo vyslána jednotka hasičů, která provedla odstranění nádoby a odtěžila znečištěnou zeminu, aby nedošlo k dalšímu znečištění.Děkujme. Úklid reviru bude nadále pokračovat.                   

Radek Zahrádka – hospodář    Oto Hlaváč – jednatel    Jan Bačina – předseda