tramadol double vision buy tramadol no prescription tramadol buy Grand Prairie

soma medication soma drug the breakers soma bay egypt

tramadol schedule 2 tramadol no prescription how long are tramadol pills good for

como tirar prova real de soma com tres parcelas buy soma soma and prozac interaction

buy ultram online Georgia buy tramadol online purchase ultram Savannah

soma cube puzzle shapes soma carisoprodol craigslist soma bike

mixing valium and gabapentin valium for anxiety effexor and valium interaction

get tramadol Delaware buy tramadol tramadol 50 mg hyperreal

treatment of tramadol dependence buy tramadol tramadol with penicillin

effects of xanax 2mg xanax without prescription clonazepam 0.5 mg vs xanax 2mg

Poděkování za krásné odpoledne

DSC_0516Dne 25.6.2016 ve 14 hodin se stalo něco, co jsme za 40let v ČRS neviděli. Velký sraz rybářů, kteří jsou členy MO v Mladé Boleslavi nejméně 30 a více let. Podotýkáme, že členství 55 až 63 let není výjimkou. Den se vyvinul krásně, bylo sice velké teplo a hrozila bouřka, ale to nás neodrazovalo. Nejprve se rozjel informace o současném dění v organizaci- to přednesl p. Smetana- vedoucí kulturní komise a za výbor předseda Bačina a p. Zahrádka . Ti pak také ocenili zasloužilé členy ČRS odznakem za dlouholeté členství. Dali jsme si pivo, uzené maso a grilované klobásy, pohovořili jsme mezi sebou se starými kamarády, probrali rybařinu a samozřejmě i nemoci, které nás v tomto věku tíží.

Na závěr lze říci : Výboru MO díky za uspořádání této akce a skvěle připravenou organizaci a výzdobu. Za zúčastněné ještě jednou díky Jan Šnajdr,Oldřich Splídek, Vladimír Kozák.