genuine phentermine for sale buy phentermine without prescription symptoms of too much phentermine

order diazepam Long Beach buy valium online valeriana y valium

soma concerts 2013 buy soma carisoprodol Wilmington

le meridien soma bay soma 350 mg soma drink afghanistan

tramadol plus aleve tramadol 50mg purchase tramadol Dallas

converting tramadol to fentanyl tramadol 50mg tramadol like a percocet

reizen met tramadol tramadol 50 mg tramadol hexal wikipedia

active ingredients in valium diazepam 5mg valium and antibiotics interactions

working out and xanax buy xanax online can i take xanax and gabapentin together

ultram buy Bellevue buy tramadol online can you take amitriptyline with tramadol

Noční kontrola našich revírů

20180425_205314 (1) Ve středu dne 25.04.2018 provedla rybářská stráž v součinnosti s městskou policií akci zaměřenou na kontrolu rybářů řeky Jizery a říčky Klenice v katastru města Mladá Boleslav. Celkem bylo zkontrolováno šest osob chytajících ryby v nočních hodinách. Městská policie provedena kontrolu rybářských lístků a také se zaměřila na nepořádek v okolí vody. Rybářská stráž provedla kontrolu dalšího oprávnění, které má ve své kompetenci. Ze strany rybářské stráže bylo provedeno i namátkové měření uloveného kapra.  Při této akci nebylo zjištěno žádné porušení zákona ze strany Městské policie ani ze strany rybářské stráže.  

Za RS Jaroslav Cepek

 

 

 

 

 

IMG_20180425_210058 (3) IMG_20180425_204608 (1) IMG_20180425_210049