valium cancun buy valium online valium prima dell'anestesia

soma compound vs soma soma drug bars in soma district sf

para q es ketorolaco tramadol buy tramadol cod tramadol for adenomyosis

what happens if you stop taking tramadol suddenly tramadol 50mg how long before tramadol works

can xanax be taken with prednisone buy xanax what if i snort xanax

active ingredients in valium diazepam 5mg valium and antibiotics interactions

xanax and tramadol experiences tramadol online no prescription tramadol tridural 200 mg

soma yoga studio carisoprodol soma numerologia soma dos numeros

buy soma watson pain relief soma muscle relaxant planet surf soma bay

max daily dosage tramadol buy tramadol antidepressants you can take with tramadol

Noční kontrola našich revírů

20180425_205314 (1) Ve středu dne 25.04.2018 provedla rybářská stráž v součinnosti s městskou policií akci zaměřenou na kontrolu rybářů řeky Jizery a říčky Klenice v katastru města Mladá Boleslav. Celkem bylo zkontrolováno šest osob chytajících ryby v nočních hodinách. Městská policie provedena kontrolu rybářských lístků a také se zaměřila na nepořádek v okolí vody. Rybářská stráž provedla kontrolu dalšího oprávnění, které má ve své kompetenci. Ze strany rybářské stráže bylo provedeno i namátkové měření uloveného kapra.  Při této akci nebylo zjištěno žádné porušení zákona ze strany Městské policie ani ze strany rybářské stráže.  

Za RS Jaroslav Cepek

 

 

 

 

 

IMG_20180425_210058 (3) IMG_20180425_204608 (1) IMG_20180425_210049