buy liquid tramadol buy tramadol no prescription tramadol non narcotic pain reliever

tramadol kentucky schedule tramadol 50mg 200 mg tramadol equivalent

soma fit class schedule soma 350 mg soma öğretmenevi müdürü

aura soma flasche 23 soma no prescription soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo

a soma de todos os numeros naturais impares de 3 algarismos online soma tauchschule soma bay ägypten

green xanax what mg xanax drug how to smoke xanax pills

street price for a bar of xanax buy xanax online without prescription xanax street drug effects

soma de complexos na forma trigonométrica buy soma soma chocolate history

tramadol withdrawal herbs buy tramadol cod tramadol uso prolongado

soma carlsbad ca buy soma online get soma New Mexico

Nasazení rychlené štiky

95260264_871663969969512_1067175295745785856_nDne 24.4.2020 byla do všech našich revírů nasazená rychlená štika, celkem nám Středočeský územní svaz dodal 25.000 ks rychlené štiky a 500 ks na revír SÚS Klenice 3.

Územnímu svazu, děkujeme za dodání a převoz  krásné zdravé ryby. Děkuji, také moc brigádníkům za vysazení a roznešení štičky po revíru, moc si Vaší pomoci Važím.

Radek Zahrádka

 

 

 

 

94341811_227418388591538_5683877681356079104_n 94703898_227265261917171_1132914348646203392_n 94697810_229341251681322_692745806431649792_n 94691486_229203598360206_7551461244138422272_n 94563904_274116240419351_2116062088169259008_n