Krajské kolo Zlaté udice SÚS 2024

Dne 26. května proběhlo v Mladé Boleslavi letošní krajské kolo Zlaté udice, kterého se zúčastnilo 21 dětí ze tří organizací. Své zástupce měla MO Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou a Sedlčany. Během jednoho dne se povedlo zvládnout všechny tři základní složky soutěže, tedy lov ryb na udici, rybolovnou techniku (nahazování na terče a do dálky), znalosti (obsahující vědomostní test, poznávání ryb, rostlin a živočichů). V součtu umístění třech disciplín v nejpočetnější kategorii žáků první místo obsadil Matěj Dvořák, následovaný Markem Hlaváčem a Vítem Benediktem. V kategorii dorostenců první místo vybojoval Matyáš Orlovský těsně před Vincentem van der Lindenem. Kategorii žákyň vyhrála Karolína Železník, před Stelou Volprechtovou a Markétou Hlaváčovou. Do kola národního postupují první čtyři žáci, které mimo výše uvedených doplňuje čtvrtý Ondřej Ženíšek, první dorostenec a první žákyně.

Za podporu závodu patří díky Středočeskému rybářskému svazu, MO Mladá Boleslav, Statutárnímu městu Mladá Boleslav, DDM Mladá Boleslav. Za fyzické konání pořadatelskému týmu MO Mladá Boleslav a Bakov nad Jizerou v čele s Janem Linhartem.  

Za MO Oto Hlaváč