viagra cialis phentermine soma generic soma aura soma heidelberg

i love taking tramadol buy tramadol online tramadol interaction codeine

chamomile tea and ambien buy ambien online get ambien Spokane

does suboxone work for tramadol withdrawal tramadol online overnight tramadol hydrochloride compared to vicodin

can tramadol be used for ear pain tramadol 50mg ez tramadol order status

taking other medication with tramadol tramadol online overnight tramadol tramacet difference

out of date tramadol hydrochloride tramadol 50 mg tramadol cyp450

ambien and overdose ambien 10 mg mixing ambien and zyrtec

soma de numeros fracionarios com denominadores diferentes buy soma online como fazer formula soma excel

soma bay sheraton wetter buy soma soma madeninin sahibi

Kontroly budou i nadále pokračovat

20200324_115735V úterý den 24.03.2020 provedla rybářská stráž zvýšenou kontrolu řeky Jizery a říčky Klenice, kde nebylo vládním opatřením dotčen výkon rybářského práva. I zde rybáři musí dodržovat vládní nařízení a to mít zakrytý nos a ústa, atd. Při této kontrole bylo zkontrolováno celkem sedmadvacet rybářů. V příměstské části Podlázky během této kontroly byli zjištěni dva muži rumunské národnosti, kteří zde chytali ryby bez oprávnění. Jeden muž předložil povolenku k lovu ryb, která byla z roku 2019, a která již měla být zpět odevzdána v dané lhůtě příslušnému rybářskému svazu, který vydal. Druhý muž chytal ryby bez příslušného oprávnění. V obou případech bude celá věc předán k příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Oba muži následně místo opustili. Jinak nařízení vlády všichni rybáři řádně dodržovali.  Dále Vás upozorňujeme na dodržování pořádku na lovném místě, pokud nebude pořádek bodržován tak to budeme trestat.

Jaroslav Cepek – vedoucí RS Mladá Boleslav

 

20200324_120020