is it safe to take lortab and phentermine together phentermine for sale doctors in md that prescribe phentermine

lasix enlarged prostate buy lasix online nombre generico del lasix

can i take kava and xanax buy xanax buy xanax Roseville

qual o principio ativo do tramadol tramadol 50 mg alternative drug to tramadol

carisoprodol Oxnard buy soma soma olayları tarihi

cialis ipertensione controindicazioni buy cialis online cialis achat montreal

how long does it take phentermine 37.5 to get out of your system order phentermine is taking phentermine safe while trying to get pregnant

cuanto cuesta una caja de valium diazepam 5mg valium effet secondaire

valium online spain diazepam 10mg when will a doctor prescribe valium

ambien side effects night sweats buy ambien online ambien does nothing for me

Kontrola našich revírů ve spolupráci s městskou policií

náčiní pytláka

pytlákV průběhu dne 06.07.2019 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policii Mladá Boleslav kontrolu osob lovící ryby na řece Jizeře, kde zjistila dvě osoby, které porušili zákon o rybnikářství 99/2004 Sb., vyhlášky 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva. V jednom případě se to týkalo rybáře, který chytal ryby a nebyl přítomen na místě u nahozeného prutu. Za toto přestupkové jednání mu byla na místě zadržena povolenka k lovu rybářskou strážní a dle stanovené lhůty předána organizaci, která povolenku vydala k projednání zjištěného přestupku. V druhém případě byl zjištěn muž, který chytal ryby, aniž by měl k této činnosti patřičné oprávnění, které dle jeho tvrzení ani nikdy nevlastnil. Ani tento muž se nevyhne postihu za přestupek ve správním řízení. Celá věc předána k projednání příslušnému správnímu organu na Magistrát města Mladá Boleslav. Evidentně je vidět, že namátkové kontroly jsou řádně na místě, i přestože se některé osoby lovící ryby z jejich pohledu zdají zbytečné a označují rybářskou stráž za velice iniciativní. Každý rybář by si měl uvědomit, že má nejen svá práva, ale především také své povinnosti. V namátkových kontrolách ve spolupráci s městskou policií se bude i nadále v budoucnu pokračovat. 

 člen rybářské stráže – Jaroslav Cepek

nastražený rybářský prut (2) nastražený rybářský prut (1)