valium interaction omeprazole valium online is 1mg of valium a lot

tramadol ev bula pdf tramadol generic how many mg of tramadol is safe to take

can xanax make you itch buy xanax online compare xanax to citalopram

pictures of valium capsules diazepam 5mg medicamento similar al valium

anadol tramadol tramadol online pharmacy importing tramadol into australia

valium and kalma valium online no prescription delsym and valium

soma mall of ga soma 350 mg soma dos finitos termos de uma pg

xanax stimulant or depressant xanax price xanax online Bellevue

valium online spain diazepam 10mg when will a doctor prescribe valium

purchase ultram Des Moines buy tramadol tramadol mas acetaminofen jarabe

Kontrola našich revírů ve spolupráci s městskou policií

náčiní pytláka

pytlákV průběhu dne 06.07.2019 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policii Mladá Boleslav kontrolu osob lovící ryby na řece Jizeře, kde zjistila dvě osoby, které porušili zákon o rybnikářství 99/2004 Sb., vyhlášky 197/2004 Sb. a bližší podmínky výkonu rybářského práva. V jednom případě se to týkalo rybáře, který chytal ryby a nebyl přítomen na místě u nahozeného prutu. Za toto přestupkové jednání mu byla na místě zadržena povolenka k lovu rybářskou strážní a dle stanovené lhůty předána organizaci, která povolenku vydala k projednání zjištěného přestupku. V druhém případě byl zjištěn muž, který chytal ryby, aniž by měl k této činnosti patřičné oprávnění, které dle jeho tvrzení ani nikdy nevlastnil. Ani tento muž se nevyhne postihu za přestupek ve správním řízení. Celá věc předána k projednání příslušnému správnímu organu na Magistrát města Mladá Boleslav. Evidentně je vidět, že namátkové kontroly jsou řádně na místě, i přestože se některé osoby lovící ryby z jejich pohledu zdají zbytečné a označují rybářskou stráž za velice iniciativní. Každý rybář by si měl uvědomit, že má nejen svá práva, ale především také své povinnosti. V namátkových kontrolách ve spolupráci s městskou policií se bude i nadále v budoucnu pokračovat. 

 člen rybářské stráže – Jaroslav Cepek

nastražený rybářský prut (2) nastražený rybářský prut (1)