how many xanax to make you pass out buy xanax does prozac work like xanax

tramadol kat bijsluiter buy tramadol online cod tramadol acetaminophen for dogs

soma drug schedule soma drug soma pill pics

can you mix ambien and opiates buy ambien online ambien jaw clenching

valium xanax and alcohol buy valium injection de valium chez un chien

tramadol 50mg ml tramadol 50 mg what does tramadol hydrochloride treat

how does valium help muscle spasm diazepam 5mg get valium Ontario

interaction tramadol et morphine buy tramadol online para que sirve el tramadol hcl

are rimadyl and tramadol the same buy tramadol online tramadol cause loss of appetite

generic xanax same real xanax xanax pills can i take xanax and ambien

Je nutné vrátit sumáře úlovků a docházek !

Povolenka_Pepa-870x426K základním povinnostem každého rybáře je řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek a jeho odevzdání k 15. 1. jejímu výdejci. Sumář je II. oddílem povolenky k rybolovu. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok. Dnes jsou dva dny po termínu a pořád není odevzdáno 150 ks, proto Vás opakovaně upozorňujeme na nutné odevzdání! 

Jak postupovat při vyplnění? Návod najdete ZDE.