Informační panely

Postupně probíhá plánovaná údržba informačních panelů a míst pro handicapované. Jsou prováděny drobné opravy, vyčištění a natírání stříšek a podpůrných sloupů, posekání a odstranění náletů a vyčistění některých míst poškozených barvou. Upozorňujeme, že opravy jsou finančně náročné.

Informace o umístěných panelech

Na začátku revíru 411/026 v Brodcích – na začátku revíru pstruhového potoka, Na Kocandě, na Klenici, u stadionu, u lávky, u Compaku a u Hypernovy a dále na revíru 411/027 Krásná Louka, podjezí Podlázky, nadjezí u chatiček, na louce za školou v Debři směrem k Josefovu Dolu.

Jan Bačina