can you take tramadol and oxycontin together order tramadol online cod how can i get tramadol from my doctor

soma ranch texas soma online soma sahur saati

cheap eats in soma buy soma soma handcrafted in jaipur

tramadol hcl 50mg and xanax tramadol 50 mg prospect tramadol 100mg

which is better tramadol or tylenol 3 order tramadol overnight signs of tramadol toxicity

the city soma blue mountains buy soma soma blokjes

que droga tiene el valium diazepam 5mg order valium Vallejo

soma records uk buy soma exercicios de matematica sobre soma e produto

tramadol taken with diclofenac buy tramadol online tramadol na gestação

soma bars uk buy soma ufrj 2005 a soma das porcentagens

Informace o práci kulturního odboru za rok 2016

DSC_0522Kulturní odbor se podílel na celoroční činnosti, počínaje jako každoročně přípravou a zajištěním VČS 2016.

Naše základní informace jsou o činnosti práce pro jednotlivé odbory a výbor MO ČRS Mladá Boleslav. Členové spolupracovali s hospodářským odborem při přípravě a umístění informačních panelů a jejich pravidelnou údržbu. Dále spolupracovali a podíleli se na akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci“ s odborem mládeže, přípravou a zajištěním závodů s hospodářem Zahrádkou a na přípravě srazu seniorů s výborem MO, který se setkal s velkým úspěchem. Všechny uvedené akce byly prezentovány i v tisku Mladoboleslavska a na nástěnkách, které pravidelně udržují a zajišťují jejich aktualizaci pro členy i veřejnost. A to na Ptácké ulici a Podlázkách.

Předkládá vedoucí odboru: Jiří Smetana

DSC_0532 DSC_0498  DSC_0439 DSC_0346 DSC_0345 DSC_0276 DSC_0875 DSC_0732 DSC_0728 DSC_0723 bez názvuDSC_0507