Další společná brigáda

Naplánovaná společná brigáda 28.5.2023 byla směřována na úpravu porostu pro zajištění závodu MO konaného  dne 10.6.2023. Vysekání porostu před vstupem směrem k Jizeře, přístupovou cestu a dále vyřezání náletu a vysekání koruny hráze od jezu u  Česany  po informační tabuli „Hendikepovaní“směrem k čističce – viz foto J. Smetana.

Současně byl proveden úklid odpadků vesměs petlahví, plechovek od nápojů – patrně zbytky po festivalu na Krásné louce 26. a 27.5.2023.

Sraz na brigádu byl určen na 6 hodinu

Současně byl proveden úklid za pergolou na dvoře různého nashromážděného odpadu a odvezen do sběrného dvora. Např. staré zářivkové trubice, tělesa a různé druhy  odpadu nashromážděného za minulá léta. Zdokumentoval  J. Smetana.

Poděkování patří všem, kteří se společné brigády zúčastnili. Tato jediná brigáda byla naplánována na neděli, aby se mohli zúčastnit i ti brigádníci , kteří v sobotu pracují.

Za účast děkujeme p. Šimíček Jaroslav, Rousek Pavel, Kočiš  Marian, Hybner Zdeněk, Hybner Stanislav, Meisinger  Jaroslav, Eis Josef st., Eis Josef ml., Hofner Zdeněk,  Kortous Miroslav, Vlachovský Lubor

 

Za výbor:

Hosppodář Radek Zahrádka a  ved. brig. odboru Jan Bačina děkují všem zúčastněným .