Další mimořádná brigáda

Dne 6.4.2024 –sobota-  byla svolána Otou  Hlaváčem, který děkuje všem zúčastněným brigádníkům  MO MB a uskutečněna  brigáda na revíru 413011 Strenický potok Bylo provedeno vyčištění  spadlých větví, oprava a navýšení jízků, vyřezání padlých stromů. Sekery duněly a zvuk motorových pil překonal i  projíždějící auta. Revír byl připraven na vysazení pstruha obecného.

Dne 11.4.2024 – čtvrtek – bylo provedeno vysazení pstruha obecného ve váze 100 kg do uvedeného revíru  413011 . Ryby byly postupně vysazeny  po několika kusech do revíru od mostku v Krnsku, ryby se okamžitě přizpůsobily v připravených tůňkách, které dělily jednotlivé jízky.

Dne 12.4.2024 – pátek –  bude provedeno dosazení pstruha duhového dle zarybňovacího plánu.

 

Hospodáři Radku Zahrádkovi se podařilo zajistit uvedenou rybu do našeho pstruhového revíru a je potřeba poděkovat př. Smetanovi a př. Eisovi a př. Pavlu Vokálovi za provedené vysazení.Nezbývá než popřát všem rybářům – . pstuhařům- krásné zážitky a úlovky na začátku letošní sezony

Brigády Jan Bačina 

Hospodář Radek Zahrádka