Další mimořádná brigáda na zarybnění

Dne 16.4.2024 byla provedena brigáda na vysazení rychlené štičky, která byla zajištěna SÚS. Bylo provedeno rozdělení do revírů Klenice – revír MO ČRS a také Klenice 1 a Klenici 3 revír SÚS, Jizera 411 026, 411 027. Rychlená štička byla ve velmi dobré kondici. Samozřejmě je nutné poděkovat všem, kteří se vysazení zúčastnili, provádějí to jako každoročně a znají postupy při vysazování ryb. Ryby byly vysazovány  do travin břehových náplavů a na místa. Kde se mohou úspěšně uschovat. Na základě rozvozu vysazení byla informována městská policie kvůli povolení a vjezdu na místa vysazení, kde jsou zákazové značky. Celkem bylo vysazeno 25 000 kusů o délce v průměru 3,5 cm.

Vysazování provedli : př.  Šulc, Nový Luboš, Nový Martin, Litera Jaroslav, Smetana , Bačina, Eis, Vokál, Zahnáš, Novotný Jiří, kterým patří velké poděkování.

Za výbor MO Bačina Jan

Hospodář Radek Zahrádka