Brigády 2022 na rok 2023

Splnění pracovních povinností v první části roku 2022 na rok 2023 bylo zahájeno od 2.2. do 21.5.2022.

Z toho bylo odpracováno celkem 19 brigád pro Hospodářský odbor a Výbor MO a 3 společné brigády, které jsou prezentovány v Dopise pro členy, na požadavek Hospodářského odboru a Výboru MO. O nichž  jste byli již informováni. Jednalo se o úklid frekventovaných míst. Poslední brigáda proběhla 21.5. vysekáním náletových dřevin, úklidem naplavených kusů dřeva po předcházející bouřce, vysekáním travnatých porostů a přípravou na závody konané dne 4.6.2022. Všem, kteří se účastnili brigády, patří velké poděkování jak ze strany Výboru, tak ze strany brigádního odboru.

Jan Bačina – brigády                                       Radek Zahrádka – za HO